Ufortjent hard kritikk

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Helse Bergen har fått hard medfart etter at de inngikk kontrakt med et bulgarsk elektrofirma i den såkalte Enemona saken. Etter å ha fulgt saken i media og lest evalueringsrapporten som Helse Bergen har fått gjennomført i saken, er det min vurdering at Helse Bergen sammenliknet med mange andre offentlige aktører har utført et grundig og godt arbeid med anskaffelsen av elektrofirma og i oppfølgingen av dette. Deres arbeid kan tjene som eksempel for andre.

I Enemona saken var det et bulgarsk elektrofirma som vant konkurransen med en mye lavere pris enn konkurrentene. Helse Bergen var oppmerksom på de utfordringer en lav pris kunne gi for kontraktsgjennomføringen og fikk derfor et advokatfirma til å vurdere om tilbudet skulle avvises. Spørsmålet om lav pris, muligheten for sosial dumping og at Enemona ville følge norske lønns- og arbeidsvilkår ble sett av Helse Bergen og undersøkt grundig.

Før signering av kontrakten kom det henvendelser fra eier Helse Vest og fra EL&IT forbundet om den lave prisen og faren for sosial dumping. Det ble gjort ytterligere vurderinger av spørsmålene i saken, herunder møte med Enemona i Bulgaria. Ingen av undersøkelsene og vurderingene ga grunnlag for å ekskludere Enemona fra konkurransen.

For å sikre en god oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkårene i kontrakten, engasjerte Helse Bergen et eksternt firma. Oppdraget bestod av kontroll av utdanning, godkjenninger, arbeidskontrakter, boforhold og lønnsslipper. Denne oppfølgingen ga ikke indikasjoner på sosial dumping.

På grunn av blant annet mistanke om underbetaling av ansatte og doble kontraktsforhold, ble kontrakten med Enemona hevet. EL & IT forbundet har krevd at Helse Bergen måtte overta Enemonas lønnsforpliktelser overfor de bulgarske arbeiderene. Dette er noe som Helse Bergen har signalisert at de ikke ønsker. EL& IT forbundet baserer sine krav på et moralsk grunnlag og ikke på et juridisk grunnlag. Helse Bergen har slik jeg kan se det opptrådt som en profesjonell kontraktspart. Det ville bære helt galt av sted om det offentlige som kontraktspart skulle basere seg på moralske vurderinger og ikke juridiske vurderinger av rettigheter og forpliktelser i kontraktene.

Avslutningsvis tror jeg de fleste er opptatt av å forebygge og hindre sosial dumping, og at det er noe vi ikke ønsker i det norske arbeidsliv. Helse Bergen har gjennom hele prosessen fulgt spillereglene, sett problemstillingene og iverksatt en rekke tiltak for å unngå de omtalte forholdene. Å gi så mye kritikk av en virksomhet som ufrivillig blir en del av en slik sak, anser vi ikke som noe godt virkemiddel i kampen mot sosial dumping.

Denne artikkelen ble første gang publisert i BT.