Inventura skryter av Statens innkjøpssenter

Tema Regulatorisk

Emne Evaluering og analyser

I en evaluering på vegne av kommunaldepartementet fastslår Inventura og Oslo Economics at det nyopprettede Statens Innkjøpssenter gjør en god jobb som storinnkjøper på vegne av «hele» staten – og sparer fellesskapet for store beløp.

De økonomiske gevinstene av å samle statlige innkjøp i store fellesavtaler er beregnet av Oslo Economics. De anslås til å være 500 MNOK årlig i prisreduksjoner, og 200 MNOK årlig i reduserte kostnader knyttet til å gjennomføre anskaffelsene, fordelt på både leverandører og innkjøpsorganisasjoner.

Inventura har evaluert den innkjøpsfaglige delen av statens nye innkjøpsorganisasjon, og fastslår at det gjøres en utmerket jobb, med gode prosesser og solide rutiner.

– De har gode rutiner for hele anskaffelsesprosessen, og følger i hovedsak beste praksis, slik den er definert blant annet av Difi, forteller prosjektleder hos Inventura, Andreas Hjortland. – ikke minst fant vi at senteret var gode til å inkludere krav til miljø og samfunnsansvar i sine konkurranser. 

Inventura peker også på et mulig forbedringspunkt hos Statens Innkjøpssenter: - Med store, sentrale avtaler som skal levere varer og tjenester til mange desentrale mottagere kan god og riktig kontraktsoppfølging bli utfordrende, sier Hjortland. – Inventura anbefaler derfor at senteret etablerer et enkelt avvikshåndteringssystem, der lokale parter kan registrere alle avvik knyttet til en sentralt avtalt leveranse.