Regjeringen maner til kamp mot arbeidslivskrim – har du nødvendig kompetanse?

Tema Regulatorisk

Emne Samfunnsansvar

I Anbud365 onsdag 09.01.19 skrives det at et viktig budskap fra regjeringen for 2019 er at offentlige anskaffelser skal gjennomføres på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet.

I fellesføringen som inngår i samtlige tildelingsbrev til statlige virksomheter for 2019, legges det ytterligere vekt på offentlige innkjøperes ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det påpekes at statlige virksomheter må ha rutiner for hvordan man skal motvirke arbeidslivskriminalitet i anskaffelsesprosesser og i kontraktsoppfølgingen. I årsrapporten skal statlige virksomheter redegjøre for hvilke mekanismer som har blitt iverksatt for å motvirke og kontrollere brudd på regelverket om lønns- og arbeidsvilkår.

Som begrunnelse for bestemmelsen i fellesføringen, vises det til at mange offentlige virksomheter har for svak oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører i inngåtte kontrakter. En årsak til dette er at offentlige innkjøpere sier de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta bestemmelsene som angår motvirkning av arbeidslivskriminalitet. Dette ble blant annet fastslått i utredningen «Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser», utført av Inventura og Oslo Economics på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

undefinedundefined

Trenger din virksomhet bistand til å utvikle rutiner for å motvirke arbeidslivskriminalitet, eller hjelp til å gjennomføre kontroller? Inventura har spesialkompetanse på området og kan bistå med kontroller og revisjoner av eksisterende kontrakter og leverandører, og sikre at virksomheter får tilstrekkelig kompetanse til å motvirke arbeidslivskriminalitet i anskaffelser.