Digital effektivisering

Tema Strategisk

Emne Digitalisering

Innføring av ny teknologi for mer lønnsom og effektiv styring er ofte nøkkelen for å kunne tilby kostnadseffektive løsninger til kundene, skriver Partner Gunnar Bleness i Inventura.

Det er viktig at virksomheten setter av tilstrekkelig tid i denne fasen, siden det er her det er størst mulighet for å påvirke utfallet av effektiviseringsprosessen.

For å kartlegge krav og hensikten med digitaliseringen, er det viktig at virksomheten får de riktige ressursene til å jobbe sammen i et tverrfaglig prosjektteam. Ellers risikerer man at kartleggingen kan bli utydelig, og i verste fall at viktige krav ikke blir diskutert eller definert. I alle virksomheter er det sterke fagpersoner, mange ulike perspektiver og flere underliggende motsetninger. Det er et sentralt suksesskriterium at slike ulike perspektiver ivaretas i en kartleggingsfase.

Behovsanalyse

Kartleggingsfasen må også legge vekt på alle former for endringsbehov – ikke løsninger. Bedriften må klare å definere hvilke konkrete behov de har, også utover ny teknologi. Aller viktigst er kanskje en grundig markedsanalyse – med tilhørende tiltakspunkter etter behov. Skal vi endre posisjon i markedet? Endre produktporteføljen? Definere nye målgrupper for våre tjenester?

Når man har definert sin posisjon i markedet og sine prioriterte produkter blir det viktig å definere en moderne og effektiv arbeidsflyt. Hvordan kan vi best mulig tilfredsstille markedet og andre eksterne og interne interessenter – på en kostnadseffektiv måte? Hvilken kompetanse har vi internt, og hvilken ny kompetanse trenger vi? Hvordan skal vi organisere oss mest mulig effektivt for å lykkes?

Deretter er tiden kommet til digitalisering og ny teknologi. Nå vet bedriften hva den skal gjøre, for hvem og hvordan – og kan med større treffsikkerhet definere hvilke behov ny teknologi skal hjelpe til med å løse.

Samtidig som virksomheten må håndtere interne motsetninger og forventninger, må de kartlegge løsninger og leverandører i markedet som mer eller mindre kan oppfylle virksomhetens behov for nye teknologiske løsninger.

Ekstern ekspertise

Leverandører har mer kunnskap om konkurrentenes løsninger, prismekanismer og leveransemodeller, enn den enkelte virksomhet som sjelden anskaffer nye teknologiske løsninger. Det er en utfordring for mindre virksomheter å følge med på leverandørmarkedet og ulike trender innen hyllevareløsninger og skreddersøm, skytjenester og serverparker, leie- eller lånemodeller.

Ofte vil det være lønnsomt å hente inn ekspertise for å kartlegge markedet og trender, og avstemme dette med virksomhetens faktiske behov og mål ved å innføre teknologiske løsninger. Slik kan vi unngå å kjøpe en ”limousin” når det vi egentlig trengte var en ”personbil”.

Endring og utvikling handler altså om langt mer enn ny teknologi. Oftest vil det til og med være slik at nye, digitale verktøy ikke vil bety endring i seg selv, men kan være katalysatorer for annen nødvendig endring – i markedet og i bedriften.

Da gjelder det å begynne i riktig ende.