En ny virkelighet

Tema Strategisk

Emne Endring og omstilling

Internetthandelens fremmarsj utfordrer varehandelen. – Det er en helt ny virkelighet, der det blir vanskelig å drive markedsdiskriminering, sier Hans Kristian Skjold i Inventura.

- Markedsdiskriminering er det virkemiddelet virksomheter bruker for å opprettholde ulike prisregimer og prisnivåer i markeder som er adskilt fra hverandre, og der muligheten for omgåelse av barrierene er begrenset, sier partner Hans Kristian Skjold i Inventura.  

Alle foretak, både nasjonale og ikke minst internasjonale, benytter markedsdiskriminering for å prise produktene sine slik at de kan «ta ut av markedet det markedet er villig til å betale».

- Rent konkret kan markedsdiskriminering omfatte alt fra at engrospriser kun gis til næringsdrivende, regulering av åpningstider som gir rom for høyere priser i kiosk enn i varehandel, agenter og representanter som hindrer parallellimport, og at produsenter kun selger gjennom distributører, forteller Skjold.

Siden Norge er et høykostnadsland, setter de internasjonale aktørene sine priser deretter. I praksis betyr det at nordmenn i de fleste tilfeller betaler langt høyere pris for samme vare, enn kunder i andre land.

Internetthandelens fremmarsj utfordrer imidlertid handelsbedrifters mulighet til å drive aktiv markedsdiskriminering.

- Dette skjer ved at barrierene brytes ned, og at handel kan foregå med lave transaksjonskostnader fra søk til levering.  Infrastrukturen i den nye verdikjeden er allerede på plass, og varene kan markedsføres til ekstremt lave kostnader på nett - og leveres gjennom et allerede effektivt og fullt utbygget distribusjonssystem, sier Skjold.

- Hva er løsningen for norsk varehandel?

- Det er ingen tvil om at dette er den nye virkeligheten, og at varehandelen må tilpasse seg til den. Noen enkle svar vil kunne være å bygge opp og ta kontroll over alternative verdikjeder som internetthandel med base i lavkostland, og ikke minst å utfordre prisregimene til dagens leverandører for en harmonisering av prisnivåer i forhold til parallell import