Å redusere kostnader i kapitalintensiv industri

Tema Strategisk

Emne Kostnadsstyring

Forsvarsindustrien har vært preget av stor kostnadsøkning de senere årene, i en bransje preget av lavt produksjonsnivå og høy profitt.

Kapitalintensiv industri, som forsvarsindustrien er et eksempel på, er normalt kjennetegnet av relativt lave produksjonsvolum, kombinert med høy profitt. Dette i motsetning til annen industri, som for eksempel bilindustrien og forbrukerelektronikk-bransjen. Her er kjennetegnet høyt volum kombinert med lav profittmargin per enhet.

- Den kapitalintensive industrien har de senere årene hatt en betydelig kostnadsøkning, og i den nåværende økonomiske situasjonen har dette blitt en stadig vanskeligere situasjon for offentlige myndigheter som kjøpere og oppdragsgivere. På grunn av dette er det blitt et betydelig påtrykk om å redusere kostnader, noe som fører til at prosjekter utsettes eller kanselleres, forteller partner Frode Richardsen i Inventura.

Richardsen peker på økte materialkostnader og lønnsutvikling som to viktige årsaker til kostnadsøkningene.

- Men det handler også om parametere som økt prosjektkompleksitet, økt timeforbruk for både utvikling og produksjon, uklare kundekrav, detaljspesifisering, dokumentasjonskrav og interne virksomhetsprosesser, sier Richardsen.

Noen av disse kostnadsøkningene er lite påvirkbare, mens andre igjen har et betydelig potensial for forbedringer og kostnadsreduksjoner.

- Det vil ofte være nødvendig med dialog mellom kunder og leverandører for å indentifisere slike faktorer, hva disse faktisk betyr og hvordan de påvirker kostnadsnivået. Uten felles forståelse mellom kunde og leverandør for mulige løsninger er faren stor for at kostnadsreduserende tiltak vil feile.

Inventura har inngående kunnskaper og om Forsvar og forsvarsindustri, og kan bidra inn i prosesser med fokus på kostnadsreduksjoner.

- En av våre styrker er vår grunnleggende forståelse for hvilke mekanismer som påvirker kostnader i prosjekter, kombinert med vår forståelse av industrien, sier Richardsen.