Stigende kostnader innen oppdrett. Fra ord til handling

Tema Strategisk

Emne Kostnadsstyring

Flere har advart oppdrettsnæringen mot å havne i samme situasjon som olje og gass før oljeprisnedgangen, med referanse til en kraftig kostnadsvekst som spiste opp de økte marginene fra stigende priser.  Siste ut er DNB Markets-sjef Ottar Ertzeid i DN den 21. juni 2016. Advarslene er betimelige, men vi ser ikke så mange gode forslag til hva bedriftene konkret bør gjøre.

Tall viser at de viktigste, raskest voksende kostnadskomponentene innen oppdrett de siste årene har vært fór, drevet blant annet av etterspørselsvekst på råvarer og valutaendringer, - og sykdomsbekjempelse, f.eks. avlusning. Næringen har naturlig nok konsentrert seg om disse komponentene. Disse har det til felles at de mest kostnadseffektive løsningene mest sannsynlig vil komme i fremtiden i form av innovasjon, og kanskje være «game changere» som kan revolusjonere næringen og kostnadsstrukturene. En «Game changer» kjennetegnes ved at den nesten alltid bidrar til å øke produksjonskapasitet og redusere produksjonskostnader for de som får tilgang til den, med den følge at det generelle prisnivået normalt vil falle.

Når man har hatt så stort fokus på disse to store kostnadsdriverne, er det meget sannsynlig at man har mistet fokus på andre kostnader og at det har bygget seg opp et betydelig potensiale for kostnadsreduksjon på øvrige komponenter. I en tid med høye salgspriser og gode marginer anbefaler vi derfor aktørene å ta et krafttak på øvrige kostnads-komponenter, slik at man blir best mulig rustet for generell prisnedgang med eller uten tilgang til nye «game changere»

"Hvordan spise en elefant? Del den opp i passelige stykker og begynn med de lettest fordøyelige."

Hvordan få oversikt og orden på kostnadene?  For den som vil begynne fra start, er følgende prosess velprøvd og gir gode resultater forutsatt at man sørger for fremdrift og gjennomfører på tid, dedikerer nok ressurser og får satt fokus. I tider med god inntjening skulle dette være mulig for de aller fleste.

1.Begynn med innkjøpskostnadene
Innkjøpskostnader utgjør normalt 60-80% av en bedrifts totale inntekter. Fokuser på store kostnadsposter som dere hittil har brukt lite energi på.  For eksempel, så har organisasjonen sannsynligvis jobbet så hardt og seriøst med fórkostnader at det kan være mer å hente på andre områder, selv om fór totalt skulle være største post.

2.Få fakta på bordet. 
Skaff detaljert oversikt over bedriftens innkjøp med tilhørende kontrakter, avtaler og spesifikasjoner. Kategoriser innkjøpene og estimer innsparingspotensialet. Resultatene dere får vil garantert overraske. 

3.Organiser deg hensiktsmessig. 
Ikke plag deg selv med å tenke på om det er best å sentralisere eller desentralisere innkjøpene. Sørg heller for at de enkelte kategoriene får sitt team der alle viktige funksjoner er representert ved bedriftens beste ressurser på området, være seg praktisk erfaring, teknisk kunnskap, jus og kontraktsrett, marked og økonomi. Innkjøpsfaget er sammensatt av alle disse faglige disiplinene, noe mange glemmer. Med Skype o.l. er det enkelt å trekke inn de beste ressurspersonene selv om de skulle være lokalisert langt borte.

4.Høst.
Sørg for å forankre kategoriteamenes mandat i ledelse og strategi, og sett dem i gang med å jobbe med kostnadene, begynn med de lavest hengende fruktene først.   Gi teamene gjerne konkrete, men realistiske mål, f.eks. 10-15% reduksjon av omhandlede kostnader.

http://www.intrafish.no/kommentarer/765958/stigende-kostnader-innen-oppdrett-fra-ord-til-handling

Flere artikler av Ketil Igesund "Skap bedre marginer"