Hvert år kjøper leverandører varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner. Både tilbydere og innkjøpere kan bli behandlet urettmessig og mange vet ikke at de i flere tilfeller kan ha rett på erstatning.

Erstatningsretten grenser til rettsområdene anbudsrett, offentlige anskaffelser, kontraktsrett og entrepriserett. Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner. Regelverket er ofte komplisert, og ikke sjelden ser vi at leverandører kan ha rett på erstatning uten at de selv vet om det.

Når kan du kreve erstatning?

Vi vet at det både er tid- og ressurskrevende å utarbeide tilbud i anbudskonkurranser. Dersom du føler deg urettmessig avvist eller på annen måte mener du skulle fått erstattet kostnaden du har hatt ved å utarbeide et tilbud, kan Inventura Advokat bistå deg. Du kan nemlig kreve erstatning hvis selskapet har blitt urettmessig forbigått i en anskaffelsesprosess. Da kan du ha krav på å få erstattet fortjenesten du ville fått om selskapet hadde vunnet kontrakten.

Ikke sjelden ser vi at leverandører kan ha rett på erstatning uten at de selv vet om det.

Inventura Advokat kan også bistå dersom det oppstår tvist eller krav etter kontraktsignering. Ved behov bistår vi også med tvisteløsning og prosess for domstolene. Alle ansatte hos oss har jobbet operativt med anskaffelsesprosesser og vi har derfor inngående praktisk og juridisk erfaring og kunnskap innenfor rettsområdet.