Gode kontrakter er et viktig styringsverktøy og avgjørende for et tydelig og ryddig samarbeid mellom partene. Vi har rådene til hele kontraktsprosessen.

Kontrakter danner grunnlaget for ethvert kommersielt samarbeid mellom både virksomheter og privatpersoner. Gode kontrakter fungerer som forutsigbare styringsverktøy for partene, hvor ansvar er tydelig plassert og risiko fordelt. Slike kontrakter er ofte et resultat av godt og grundig arbeid.

Vi har bred erfaring

Inventura Advokat har betydelig erfaring fra bistand innenfor alle fasene i en kontraktsprosess, og fra de fleste områder av kontraktsretten. I mange år har vi arbeidet som kontraktsrådgivere innenfor en rekke bransjer, som blant annet IKT, bygg og anlegg, forsvar, offshore, media, telekom, facility management og marin.

Våre advokater har derfor inngående bransjekunnskap og praktisk erfaring med kontrakter, forhandlinger og prosjektgjennomføring.