Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og endres stadig. Prosedyrefeil kan føre til kostbare forsinkelser, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver. For leverandørene på sin side kan uriktige tildelinger medføre uheldige økonomiske konsekvenser.

Inventura Advokat har spisskompetanse innen regelverket om offentlige anskaffelser. I tillegg har vi god forståelse for hvordan bestemmelsene i regelverket best kan anvendes for å sikre gode innkjøp.

Vi tilbyr både oppdragsgivere og leverandører en rekke ulike tjenester tilknyttet regelverket om offentlige anskaffelser.

For oppdragsgivere bistår våre advokater blant annet med:

• Juridisk kvalitetssikring av dokumenter og beslutninger i anskaffelsesprosesser
• Råd og veiledning rundt konkrete problemstillinger
• Behandling av klager og innsynsbegjæringer
• Representasjon overfor Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
• Tvisteløsning for domstolene
• Kurs og kompetanseheving

For leverandører bistår våre advokater blant annet med:
• Å vurdere om det er gjort feil i en anskaffelsesprosess som gir grunnlag for å klage på en tildeling.
• Å håndtere en klageprosess, herunder representasjon overfor Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).
• Å utarbeide begjæring om midlertidig forføyning.
• Prosedyre for domstolene
• Kurs i anskaffelsesregelverket og kompetanseheving knyttet til det å levere et tilbud.

Inventura Advokat tar gjerne en uforpliktende samtale, for å avklare hvordan vi kan bistå.