Harald Alfsen

Harald Alfsen

Partner/advokat

982 69 130

Harald Alfsen er partner og en av gründerne av Inventura. Alfsen er en av våre mest erfarne innenfor innkjøpsområdet. Han har vært rådgiver i et stort antall anskaffelser for offentlige og private kunder - både nasjonalt og internasjonalt. Videre har Alfsen erfaring fra strategisk rådgivning til ledere, organisering av innkjøpsprosesser, regulatorisk arbeid med anskaffelsesforskrifter og kontraktsstandarder, og har ledet og forhandlet prosjekter i milliardklassen. Alfsen blir mye benyttet som rådgiver ved komplekse, tidskritiske og risikoutsatte anskaffelser.

Alfsen ble utdannet jurist i 1993, og har særskilt kompetanse på anbudsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Han har spesialfag i faget offentlige anskaffelser og styreeksamen fra BI.

Harald bruker mye av sin tid til å formidle kunnskap om anskaffelser og andre juridiske tema. Han holder en rekke foredrag og er mye benyttet av media. Harald var en av initiativtakerne til Entrepriserettsforeningen i Bergen, og han var forfatter av kapittelet om offentlige anskaffelser i en bok om korrupsjon som ble utgitt av Gyldendal desember 2014. Han er valgt av Kulturdepartementet som styremedlem på Den Nasjonale Scene i perioden 2015-2019. I tillegg leder han arrangementene «Rett på sak» på Litteraturhuset i Bergen og Litteraturhuset i Oslo, Advokatforeningens tilbud til alle om juridisk folkeopplysning.