Sophie Nilsen

Sophie Nilsen

Rådgiver/advokatfullmektig

932 05 105

Sophie Nilsen er jurist og konsulent i Inventura. Hun vil jobbe med bistand både i offentlig og privat sektor.

Nilsen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun hadde offentlige anskaffelser som et av sine valgfag, samt en anskaffelsesrettslig problemstilling i sin masteroppgave med tittelen ” Manglende oppsigelse av kontrakt som grunnlag for sanksjoner mot ulovlig direkte anskaffelser”.

Som person er Sophie positiv, strukturert og tillitsvekkende. Fritiden brukes gjerne til trening, sammen med venner eller på reise.