Andreas Hjortland

Andreas Hjortland

Leder Oslo / leder regulatoriske tjenester

975 17 234

Andreas Hjortland er Senior Manager, leder vår avdeling i Oslo og er også leder for regulatoriske tjenester i Inventura. Hjortland har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og videreutdanning fra både UiB og UiO. Hans spesialfelt er blant annet internasjonale avtaleforhold, bygge- og entrepriserett, EU-/EØS-rett og offentlige anskaffelser. Han har internasjonal erfaring fra studier i Aix-en-Provence, Frankrike, og er sertifisert i PRINCE2 og Best Value Procurement.

Hjortland har særlig erfaring som prosjekt- og forhandlingsleder og juridisk ansvarlig for prosjekter innen bygg, anlegg og eiendom, og er en etterspurt kursholder innen offentlige innkjøp. Andreas er også en viktig bidragsyter innen juridisk rådgivning og kvalitetssikring i alle typer prosjekter. Han har utarbeidet flere utredninger og analyser for departementer og offentlige utvalg, og har også bistått flere private virksomheter med å gi tilbud til det offentlige.