Våre medarbeidere i Bergen

Inventura er spesialister på innkjøp og verdikjedeoptimalisering. Vi leverer strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer både i privat og offentlig sektor.

Inventura har 75 konsulenter i et høykompetent, tverrfaglig miljø. Vi er økonomer, jurister, ingeniører, samfunnsvitere, naturvitere og IT-spesialister.

Vi er de operative strategene, som er i stand til å utvikle strategiske tanker og planer, omgjøre dem til konkrete tiltak – og gjennomføre dem.

Maren Hjortland

Maren Hjortland

Senior Manager / leder Bergen / økonomisjef

480 29 047

Christel Florvåg

Christel Florvåg

Kontoransvarlig Bergen

909 99 528

Hans Kristian Skjold

Hans Kristian Skjold

Partner / leder strategiske tjenester

915 74 836

Matias Haukom

Matias Haukom

Senior Manager / leder drift / leder operasjonelle tjenester

957 90 625

Rolf Wergeland

Rolf Wergeland

Partner / leder salg og forretningsutvikling

480 48 659