Gro Martens

Gro Martens

Partner

909 33 066

Gro Agathe Martens er partner. Hun har over 20 års ledererfaring fra offentlig og privat sektor, blant annet som systemsjef, leder av systemanskaffelse- og utviklingsavdeling og senest som leder med konsernansvar for IKT i Bergen kommune. Hun har vært ansatt i Inventura siden 2008 og vært med å utvikle selskapet.

Martens har spisskompetanse innenfor IKT-strategi og handlingsplaner, prosjekt- og forhandlingsledelse av komplekse IKT-anskaffelser, IKT-kontrakter, avtaleforvaltning samt innføringsprosjekter. Hun har ledet innkjøpsanalyser i både privat og offentlig sektor. Hun har bred erfaring med personalledelse/prosjektledelse , strategiprosesser og store endringsprosesser. Hun har også lang erfaring fra styringsgrupper på konsernnivå.

Martens er utdannet Cand mag fra Universitet i Bergen, og tok i tillegg fagene informasjonsvitenskap, organisasjonsteori, og bedriftsøkonomi på BI. Videre har hun utdannelse innenfor blant annet styrearbeid fra BI og kvalitetsledelse og kvalitetsstyring fra NHH.