Harald Alfsen

Harald Alfsen

Partner / leder regulatoriske tjenester

982 69 130

Harald Alfsen er partner og en av gründerne av Inventura. Alfsen er en av våre mest erfarne innenfor innkjøpsområdet. Han har vært rådgiver et stort antall anskaffelser for offentlige og private kunder - både nasjonalt og internasjonalt. Videre har Harald erfaring fra strategisk rådgivning til ledere, organisering av innkjøpsprosesser, og han har ledet og forhandlet prosjekter i milliardklassen. Alfsen blir mye benyttet som rådgiver ved komplekse, tidskritiske og risikoutsatte anskaffelser.

Alfsen ble utdannet jurist i 1993, og har særskilt kompetanse på anbudsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser fra 1994. Han har spesialfag i procurement law og styreeksamen fra BI. I tillegg til arbeidet hos private og offentlige kunder, er han  bedriftsadvokat i Inventura AS. 

Harald bruker mye av sin tid til å formidle kunnskap om anskaffelser og andre juridiske tema. Han holder en rekke foredrag og er mye benyttet av media. Harald var initiativtaker til Entrepriserettsforeningen i Bergen, og han var forfatter av kapittelet om offentlige anskaffelser i en bok om korrupsjon som ble utgitt av Gyldendal desember 2014. Han er valgt av Kulturdepartementet som styremedlem på Den Nasjonale Scene i perioden 2015-2019. I tillegg leder han arrangementene «Rett på sak» på Litteraturhuset i Bergen og Litteraturhuset i Oslo, Advokatforeningens tilbud til alle om juridisk folkeopplysning.