Harald Alfsen

Harald Alfsen

Partner / leder regulatoriske tjenester

982 69 130

Harald Alfsen er partner og en av gründerne av Inventura. Alfsen er en av våre mest erfarne innenfor innkjøpsområdet da han har vært rådgiver i flere tusen anskaffelser for offentlige og private kunder - både nasjonalt og internasjonalt. Videre har Harald erfaring fra strategisk rådgivning til ledere, organisering av innkjøpsprosesser, og han har ledet og forhandlet prosjekter i milliardklassen. Alfsen blir mye benyttet som rådgiver ved komplekse, tidskritiske og risikoutsatte anskaffelser.

Alfsen ble utdannet jurist i 1993, og har særskilt kompetanse på anbudsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser fra 1994. Han har spesialfag i procurement law og styreeksamen fra BI. I tillegg til arbeidet hos private og offentlige kunder, er han  bedriftsadvokat i Inventura AS. 

Harald bruker mye av sin tid til å formidle kunnskap om anskaffelser og andre juridiske tema. Han holder en rekke foredrag og er mye benyttet av media. Harald var initiativtaker til Entrepriserettsforeningen i Bergen, og han var forfatter av kapittelet om offentlige anskaffelser i en bok om korrupsjon som ble utgitt av Gyldendal desember 2014. Han er valgt av Kulturdepartementet som styremedlem på Den Nasjonale Scene i perioden 2015-2019. I tillegg leder han arrangementene «Rett på sak» på Litteraturhuset i Bergen og Litteraturhuset i Oslo, Advokatforeningens tilbud til alle om juridisk folkeopplysning.