Knut Senstad

Knut Senstad

Senior Manager

951 71 617

Knut Senstad har deltatt samt ledet flere innkjøpsanalyser i offentlig- og privat- sektor. Han har vært utplassert i lengre perioder hos offentlige kunder som kontraktsansvarlig og Cost Manager. Han har bidratt innen kostnadskontroll og belyst ulike risikoforhold ved forskjellige anskaffelser. Han har 26 års erfaring fra ledende stillinger innen nasjonal- og internasjonal- fiskeoppdrett, med ansvar for produksjonen av marinfisk og laks for store regioner i Norge og for innkjøp av fiskefôr for hele Stolt Sea Farm AS og Marine Harvest ASA. Senstad har bred erfaring innen analyse av produksjonsdata fra oppdrettsanlegg og innen råvarekostnader for tilvirkning av fiskefôr nasjonalt og internasjonalt.

Senstad har Cand. Scient. grad i marinbiologi fra Universitet i Bergen med tilleggsfag som matematikk og kjemi.

Knut er analytisk av natur, grundig, kreativ og oppriktig i sin handle- og væremåte både blant kollegaer og hos oppdragsgiver. Han verdsetter det å arbeide sammen med mennesker. På fritid bedriver han sin store interesse innenfor jakt og fiske.