Våre medarbeidere i Oslo

Inventura er spesialister på innkjøp og verdikjedeoptimalisering. Vi leverer strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer både i privat og offentlig sektor.

Inventura har 75 konsulenter i et høykompetent, tverrfaglig miljø. Vi er økonomer, jurister, ingeniører, samfunnsvitere, naturvitere og IT-spesialister.

Vi er de operative strategene, som er i stand til å utvikle strategiske tanker og planer, omgjøre dem til konkrete tiltak – og gjennomføre dem.