Dag Thomas Nybø-Sørensen

Dag Thomas Nybø-Sørensen

Partner

916 45 196

Dag Thomas Nybø-Sørensen er partner på Inventura sitt kontor i Oslo. I tillegg er han aktiv i strategiske og operative prosjekter i både offentlig og privat sektor. Dag Thomas har jobbet i Inventura siden 2007 og vært med på utvikling og bygging av selskapet.
Nybø-Sørensen har vært prosjekt- og forhandlingsleder for mange store prosjekter. Han har spisskompetanse på regelverket for offentlige anskaffelser og har holdt en rekke kurs og foredrag innenfor temaet. 

Nybø-Sørensen er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har i tillegg spesialfag i skatterett. Han har mer enn 15 års erfaring med innkjøp og kostnadsstyring. Dag Thomas jobbet åtte år i Oslo kommune i fagetat, hvor han var en viktig bidragsyter i etablering og utvikling av det som i dag fortsatt er Norges fremste kompetansemiljø i offentlig sektor for innkjøp av myke tjenester.