Frode Richardsen

Frode Richardsen

Partner

930 23 474

Frode Richardsen er partner i selskapet, og har et særlig ansvar for våre kunder innen samferdsel og offentlig infrastruktur, samt Forsvaret. Frode Richardsen arbeider med både strategiske og operative prosjekter for våre kunder, og brenner for gode og velfungerende innkjøpsfunksjoner og prosesser i private og offentlige virksomheter. Han innehar ofte rollen som kommersiell prosjektleder og forhandlingsleder ved gjennomføring av store og komplekse anskaffelser.

Frode har mer enn 15 års erfaring med planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser fra virksomheter som Jernbaneverket med jernbanerelatert materiell og tjenester, Forsvaret med våpensystemer og spesialkjøretøyer, og Hydro Oil & Gas med IKT anskaffelser.

Richardsen er jurist fra Universitet i Tromsø, og bistår også våre kunder med rådgivning innen anskaffelsesrett og kontraktsrett, samt utarbeidelse av kontraktsmaler og andre innkjøpsmaler. Han er også en erfaren kurs- og foredragsholder. Frode er sertifisert prosjektleder i PRINCE2.

Frode er en hyggelig kar, og synes godt om de fleste. Han har nylig kjøpt seg fin racersykkel og har ambisjoner om god fart og lange løp. Og et langt liv har lært ham at med rett utstyr og riktig verktøy blir jobben blir mye enklere og resultatene bedre både i arbeidslivet og i idrett.