Verdier

Rause: Vi mennesker har en tendens til å prestere aller, aller best når vi føler oss vel og godt ivaretatt. I Inventura tar vi høyde for dette – hele tiden. Vi skal ha et arbeidsmiljø hvor vi sprer sosial energi og byr på oss selv som sosiale individer og fagpersoner. Vi skal alle bidra til et godt arbeidsmiljø, og vi hjelper hverandre til måloppnåelse. Vi skal være ærlige og respektfulle ovenfor hverandre, våre kunder og våre omgivelser – uavhengig av våre ulikheter, og vi skal ta den tilliten vi vises på alvor. Vi er ansvarlige og etterstreber god etikk, moral og integritet. I dette ligger selvsagt også vi har fokus på miljø og er bevisste vårt samfunnsansvar.

Nytenkende: For å utvikle oss må vi tenke nytt. Dette gjelder både for våre kunder så vel som for oss selv. I Inventura tar vi nyskapning på alvor. For å være ledende må vi gjøre mer enn bare å følge markedsutviklingen – vi må være med på å sette premissene for dem Vi ønsker å være drivere for den nasjonale og internasjonal utviklingen av våre fagfelt. For å klare dette skal våre medarbeidere være mer enn bare analytikere – de skal være kreative endringsagenter som skaper verdi og innovasjonskraft for våre kunder. Vi skal være åpne og ambisiøse, og kontinuerlig søke å identifisere fremtidsbilder gjennom nye ideer, tanker, teorier og løsninger. Dette betyr at vi må våge å ta skrittet ut i det ukjente. Dette gjør vi daglig.

Handlekraftige: En god idé har ingen verdi dersom vi ikke evner å sette den i live. Inventuras konsulenter kjennetegnes av gjennomføringsevne og handlekraft. Dette setter oss i stand til å skape de beste løsningene for våre kunder. Vi skal være villige til å arbeide hardere, bruke mer av oss selv og risikere mer for å nå våre mål. Vi er proaktive, griper muligheter og tar initiativ til å løse utfordringer. Vi viser utholdenhet, og trår alltid til når det er behov!