Best Value Procurement - BVP

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring (prosjektstyring). Den er utviklet ved Arizona State University og er benyttet med suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode. Bare i Nederland er den brukt i over 300 prosjekter. I Norge har bl.a. oppdragsgivere som Omsorgsbygg og Nye veier benyttet metoden.

BVP bidrar til å forenkle, effektivisere og forbedre anskaffelsesprosesser og angir en metode for kontraktsoppfølging som legger stor vekt på leverandørens ekspertise. Den er særlig aktuell for innkjøp der man trenger tilgang til god kompetanse og skal kjøpe inn noe som kan være vanskelig å beskrive. Områder der BVP har vært benyttet med stor suksess inkluderer IKT, bygg, infrastruktur og velferdsteknologi, fordi det er kompliserte anskaffelser der metoden ofte vil gi merverdi.

Hensikten med å benytte BVP er å sikre en effektiv og målrettet konkurranse som spisses mot leverandørenes evne til å se hele oppdraget fra start til mål og bidrar til å redusere risiko. Den legger vekt på å minimere beslutningsprosesser og reduserer dermed transaksjonskostnadene for begge parter. Under utførelse av prosjektet mottar oppdragsgiver konkret og faktabasert dokumentasjon på at leverandørenes påstander er pålitelige.

Best Value-metoden kjennetegnes ved at

 • Oppdragsgiver offentliggjør budsjett eller maksimumspris
 • Prosjektet har tydelige og prioriterte mål og kravspesifikasjonen er kort og funksjonsbasert
 • Leverandørene konkurrerer på pris, kompetanse/prestasjon, risikoforståelse og tilleggsverdi
 • Det gjennomføres intervju av nøkkelpersonell. Dette evalueres, og blir en del av kontrakten
 • Vinneren tas med i en avklaringsperiode der tilbudet detaljeres, før kontrakt signeres
 • Målet er å få inn den rette ekspertisen
 • Oppdragsgiver er en kvalitetsoppfølger, ikke kvalitetskontrollør

BVP gir redusert ressursbruk både for oppdragsgiver og leverandør. Rijkswaterstaat (NL) kan vise til resultater som

 • Tilbud 15 % lavere i pris
 • Behovet for personell til kontraktsoppfølging redusert med 50 %
 • Prosjekttid redusert med 15 %
 • Lavt konfliktnivå under gjennomføring

Inventura tilbyr kurs og sertifisering i Best Value-metoden i samarbeid med Best Value Europe. Vi gir også bistand til oppdragsgivere og leverandører i BVP-konkurranser.