Våre tjenester innen FM og eiendomsforvaltning

Under finner du eksempler på noen av de tjenestene vi leverer til våre kunder innen Facilities Management (FM) og eiendomsforvaltning.

Kartlegging, analyser og strategi ved konkurranseutsetting og outsourcing
Mange av våre kunder involverer oss i forbindelse med interne forbedringsprosesser, konkurranseutsetting og outsourcing. Basert på analyser av virksomhetens mål, strategier, forretningsplaner og fremtidige behov, bistår vi med utvikling av ulike løsningsalternativer og organisasjonsmodeller for en best mulig FM-funksjon.

Hos kunder som velger interne «bestiller-utfører»-modeller hjelper vi til med å tydeliggjøre krav til leveransene samt etablere og implementere interne leveranseavtaler.

Grundig konkurransegjennomføring
Basert på analyser av dagens FM-modell utvikler vi kravspesifikasjon og Service Level Agreements (SLA), utforming av konkurransegrunnlag, tilbudsevaluering og kontraktsforhandlinger, samt implementering av kontrakten. Ofte er det også aktuelt med kontraktsutforming og juridiske tjenester knyttet til virksomhetsoverdragelse av personell.

Vi utvikler avtaler og kravspesifikasjoner basert på beste praksis og nasjonale og internasjonale standarder. Videre bistår vi med utvikling av rapporteringsrutiner og formalisering av samarbeidsform og oppfølgingsregime i kontraktsperioden.

Benchmarking, forhandling og reforhandling av FM-kontrakter
Basert på analyse av dagens leveranser, kostnader og virksomhetens fremtidige behov, identifiserer vi forbedringspotensial og mulige effektiviseringstiltak. Vi bistår kontraktseier i gjennomføringen av forhandlinger og utforming av ny kontrakt.

De fleste ønsker også at vi bistår deres forhandlingsteam i forberedelsene ved å sikre at teamet har kontroll på fakta, har felles mål og at den enkelte er fortrolig med sine oppgaver i forhandlingsmøtet. Gjennom debriefing av teamet i etterkant bidrar vi til å videreutvikle forhandlingskompetansen internt.

Hva menes med Facilities Management?
Facilities Management (FM/fasilitetsstyring) er en flerfaglig og målrettet optimalisering av en virksomhets:
• fysiske arbeidsplass
• organisasjon, arbeids- og bedriftskultur
• drift av eiendom (vedlikehold, utvikling, service, tjenester)
• HMS