Høyere kvalitet – lavere kostnader

FM-tjenester/husdriftstjenester er viktige og kostbare tjenester for alle selskaper. Kvaliteten i kantina og på renholdet, på resepsjonstjeneste, vektertjenester og vaktmestertjenester, er sentrale elementer for trivsel på arbeidsplassen. Intern produksjon av slike tjenester er ofte dyrt, mens leverandørmarkedet er stort og profesjonelt, med hard konkurranse. Riktig leveranse til riktig pris kan både gi positive ringvirkninger internt og redusere kostnader.

Anskaffelse av FM-tjenester/husdriftstjenester er kjernekompetanse hos Inventura. Vi har gjennomført mange slike anskaffelser på alle nivåer: for eksempel store, strategiske endrings- og outsourcingprosjekter der virksomhetens behov kartlegges og beskrives, og der alle former for tjenester knyttet til husdrift, interne og eksterne, samles og settes ut til en ekstern leverandør. Vi har også gjort mange enkeltanskaffelser av for eksempel kantine eller renhold. Fellesnevneren for alle disse prosjektene er at vi sikrer våre kunder både høyere kvalitet, lavere kostnader og enklere drift enn de hadde.

Benchmarking, forhandling og reforhandling av FM-kontrakter

Vi gjør gjerne en analyse av dagens leveranser og kostnader, samt virksomhetens fremtidige behov. Deretter kan vi identifisere forbedringspotensial og mulige effektiviseringstiltak, og eventuelt bistå i en reforhandling av avtalene med eksisterende leverandører.

Grundig konkurransegjennomføring

Ønskes en større omlegging av FM-tjenestene kan vi gjennomføre dypere analyser og behovsbeskrivelser, for å avdekke den mest aktuelle FM-modellen. Deretter utvikler vi kravspesifikasjon og Service Level Agreements (SLA), bistår med utforming av konkurransegrunnlag, tilbudsevaluering og kontraktsforhandlinger, samt implementering av kontrakten. Ofte er det også aktuelt med kontraktsutforming og juridiske tjenester knyttet til virksomhetsoverdragelse av personell.

Vi utvikler alle våre avtaler og kravspesifikasjoner basert på beste praksis og nasjonale og internasjonale standarder. Videre bistår vi med utvikling av rapporteringsrutiner og formalisering av samarbeidsform og oppfølgingsregime i kontraktsperioden.

Eiendomsforvaltning og samfunnsansvar

Vi har også erfaring utover det rene FM-markedet, og kan bistå med revisjon og reforhandling av forvaltningsavtaler, evaluering og gransking av forvaltning og eiendomsdrift på flere nivåer, samt ren juridisk rådgivning på flere nivåer. Inventura har særlig kompetanse innenfor miljøspørsmål, samfunnsansvar og arbeidslivskriminalitet, og kan sikre at dine leverandører forplikter seg til korrekt standard både etisk og juridisk innenfor disse feltene.