Forhandlingsstøtte

Vi tilbyr forhandlingsstøtte til virksomheter som ønsker bistand av erfarne forhandlere i forbindelse med inngåelse av store kontrakter. Vi ’coacher’ forhandlingsteamet og er forhandlingslederens høyre hånd og sikrer god styring av forhandlingsprosessen med klart fokus på målene. Systematisk debriefing av teamet sikrer også kontinuitet og intern strukturkapital.