Forhandlingsstøtte

Forhandling av kontrakter er en krevende prosess som krever kunnskap og erfaring for å sikre best mulig resultat. Inventura tilbyr kurs og kompetanseprogrammer som bidrar til økt forståelse for de ulike aspekter knyttet til forhandlingssituasjonen. Forhandlinger innebærer som oftest involvering i tverrfaglige team på tvers i organisasjonen. Et felles rammeverk og begrepsapparat sammen med en samstemt forståelse av forhandlingsprosessen i forhandlingsteamet vil sikre optimalt resultat. Inventura tilbyr også coaching av nøkkelpersonell og kan om ønskelig forhandle med eller på vegne av vår kunder.