Spisskompetanse innen IKT

Skreddersydd kompetanse for anskaffelse og innføring av IKT i alle markedssegmenter

Våre oppdragsgivere er store og mellomstore bedrifter innen privat næringsliv og offentlig sektor. Inventura rekrutterer stadig medarbeidere med tung kompetanse knyttet til dette fagområdet.

Unik kunnskap på gjennomføring
Våre ledere og medarbeidere innenfor IKT initierer, planlegger og gjennomfører store og små prosjekter og programmer innen alle typer anskaffelser og innføring av IKT-løsninger. Både i privat og offentlig sektor.

Metodikk og verktøy for å sikre kvalitet i alle IKT-leveranser
Anskaffelse og innføring av IKT er kompliserte prosesser, og vi skreddersyr derfor kompetanse på vegne av våre oppdragsgivere. Dette gjelder både store og mellomstore bedrifter innen privat næringsliv og offentlig sektor. Alle våre IKT-leveranser er likevel basert på en veldokumentert metodikk og en rekke nyttige verktøy; både for generell prosjektledelse og omstilling, men også mer spesifikke verktøy innen kravfangst, anskaffelser og anskaffelsesstrategi, innføring og oppfølging av ulike IKT-produkter og tjenester.

Inventura kan bidra til å realisere innkjøpsgevinster gjennom:

  • Markeds- og leverandøranalyser
  • GAP analyser
  • Innkjøpsprogrammer
  • Fasilitere tverrfaglige innkjøpsteam (kategoriteam)
  • Reforhandlingsprogrammer
  • Leverandørutviklingsprogrammer
  • Kompetanseprogrammer
  • Operativ bistand