Spisskompetanse innen IT

Våre oppdragsgivere er store og mellomstore virksomheter i privat næringsliv og offentlig sektor.

Unik kunnskap på gjennomføring

Våre ledere og medarbeidere innenfor IT initierer, planlegger og gjennomfører store og små prosjekter og programmer innen alle typer anskaffelser og innføring av IT-løsninger. Både i privat og offentlig sektor.

Metodikk og verktøy for å sikre kvalitet i alle IT-leveranser
Anskaffelse og innføring av IT er kompliserte prosesser, og vi skreddersyr derfor kompetanse på vegne av våre oppdragsgivere. Dette gjelder både store og mellomstore bedrifter innen privat næringsliv og offentlig sektor. Alle våre IT-leveranser er likevel basert på en veldokumentert metodikk og en rekke nyttige verktøy; både for generell prosjektledelse og omstilling, men også mer spesifikke verktøy innen kravfangst, anskaffelser og anskaffelsesstrategi, innføring og oppfølging av ulike IT-produkter og tjenester.