Kommersiell prosjektstøtte

Store, komplekse og tverrfaglige prosjekter med tilhørende anskaffelser trenger god prosjektledelse med fokus på tekniske, kommersielle og juridiske aspekter. Inventura har den nødvendige kompetansen, og tilbyr støtte hvor samtlige aspekter samles til en tjeneste som ivaretar hele prosessen.

Inventura jobber etter PRINCE2 prinsippene, og bistår her ved å ta en rolle tett på kundens prosjektleder. Vi fungerer som prosjektstøtte fra forarbeidet med å definere prosjektet, gjennom utvikling og prosjektarbeid, til implementering, oppfølging og fullføring.

 

Ved oppstarten av prosjektet vil ulike roller identifiseres og bekles. De mest sentrale rollene i kommersiell prosjektstøtte er prosessleder, forhandlingsleder og kontraktsrådgiver. I tillegg til å ivareta flere viktige roller får kunden hjelp til å bygge prosjektet, drive behovsstyring og sikre riktig oppmerksomhet rundt prosjektets kritiske elementer for suksess.

 

Vi har god erfaring med leveranser av denne tjenesten til komplekse prosjekter innenfor infrastruktur, bygg & eiendom, oppdrettsnæringen og olje & gass. Våre rådgivere har en unik kommersiell forståelse for prosjekters utfordringer.

 

Inventuras tverrfaglige miljø er særlig verdifullt for kunder som har behov for optimal balanse mellom tid, kost og kvalitet.