Godt innkjøp krever god kompetanse

God innkjøpskompetanse er en av de viktigste faktorene for å gjøre gode innkjøp. Ofte er innkjøpskompetansen den mest sentrale faktoren for å levere den kvaliteten som forventes til en akseptabel kostnad, og den viktigste muligheten til å skape varige konkurransefortrinn.

Inventura lever av å være Nordens sterkeste innkjøpsfaglige miljø med unik kompetanse innen strategiske og operative innkjøp i offentlig og privat sektor.

Vi tilbyr vår kjernekompetanse i form av kurs innen innkjøpsfag, innkjøpsledelse, endringsledelse og offentlig anskaffelse.

Kursene våre er laget for å gi deltagerne konkrete ferdigheter innen innkjøpsfaget, som igjen kan brukes praktisk i hverdagen. De bygger på den teori og praksis som våre profesjonelle innkjøpere bruker i sin strategiske og operative støtte til våre kunder.

Våre kurs og kompetanseprogram omfatter alt fra grunnkurs for nye innkjøpere på to dager, til ekspertprogrammer med fem til åtte samlinger over ett år. Eksempelvis er ekspertprogrammet for innkjøpsledere et unikt strategisk orientert lederutviklingsutviklingsprogram som dekker innkjøpsledernes spesielle kompetansebehov.

Inventura utfører også kompetansekartlegging og skreddersyr kompetanseprogram for virksomheter ut fra virksomhetens egenart, strategi og bransje, slik at virksomheten kan skape konkurransefortrinn gjennom en unik beste praksis for innkjøp.

God innkjøpskompetanse er en av de viktigste faktorene for å gjøre gode innkjøp. Ofte er innkjøpskompetansen den mest sentrale faktoren for å levere den kvaliteten som forventes til en akseptabel kostnad, og den viktigste muligheten til å skape varige konkurransefortrinn.