Offentlig-privat samarbeid

OPS åpner for innovasjon og effektivisering ved at det tidlig kan velges løsninger som gir besparelser på sikt, både i utforming, drift og vedlikehold, samt på logistikk og gjennomføring. Lave livssykluskostnader gir gevinst for både oppdragsgiver og leverandør.

Inventura kan bistå ved mulighetsstudier og egnethetsvurderinger av prosjektet og gi råd om hvilke gjennomføringsmodell som er mest velegnet, samt bistå eller lede anskaffelsen av leverandør til prosjektet, samt følge opp leverandøren i kontraktsperioden. Inventura kan også gjennomføre kurs eller andre kompetansehevende tiltak på dette feltet.

Inventura har bistått i en rekke OPS-prosjekter. Flere av våre rådgivere har verdifull erfaring ved at de har vært ansatte i offentlige og private virksomheter med ansvar for OPS-prosjekter både før, under og etter gjennomføringen. Det skaper en helt unik forståelse for hvordan lykkes med OPS.