Offentlige innkjøp fra A til Å

Inventura har bred kompetanse på offentlige anskaffelser og har lang erfaring med å bistå offentlige virksomheter med strategiske vurderinger og operativ bistand. I tillegg bistår vi leverandører som ønsker å levere tilbud til det offentlige.

Offentlige virksomheter har ulike mål og utfordringer på innkjøpsområdet. Vi i Inventura har utviklet våre tjenester innenfor offentlige anskaffelser for at de skal dekke de offentlige virksomhetenes behov.

For offentlige oppdragsgivere tilbyr vi følgende tjenester;
• Analyser på innkjøpsområdet som støtte til strategiske valg
• Strategisk rådgivning både på virksomhetsnivå og i den taktiske/operative utførelsen av anskaffelsesprosesser
• Et sterkt fagmiljø innenfor offentlige anskaffelser som kan lede og delta i store og strategiske anskaffelser, ordinære driftsanskaffelser og investeringsprosjekter
• Innleie av innkjøpsressurser for å styrke kapasitet eller kompetanse i egen virksomhet
• Et sterk fagmiljø som kan implementere og lede arbeid for virksomheter som benytter kategoristyring
• Et sterkt fagmiljø innenfor IKT-anskaffelser
• Et sterkt fagmiljø på bygg og anleggsanskaffelser (herunder OPS), samt rådgivning knyttet til drift av eiendom (FM)
• Prosjektledelse og prosesstøtte i store investeringsprosjekter, særlig innen bygg og IKT

Vi har et tverrfaglig kompetansemiljø som er spesialisert på offentlige anskaffelser, herunder personer med utdannelse innenfor jus, økonomi, ingeniør og IKT. Dette sikrer at vi har konsulenter som kan bistå innenfor alle aspekter i offentlige anskaffelser. For at anskaffelsesregelverket skal etterleves i offentlige anskaffelsesprosesser har vi 26 jurister ansatt som alle arbeider med anskaffelsesregelverket og kontraktsretten. Vi har derfor god kompetanse til å håndtere eventuelle klagesaker til oppdragsgiver eller KOFA.

Leverandører som deltar i offentlige anbudskonkurranser har ett mål for øye, det er å vinne konkurransen.
Vi har utviklet et sett med tjenester som skal øke sannsynligheten for at en leverandør kan bli vinner av offentlige anbudskonkurranser og hindre at leverandørene leverer tilbud som risikerer å bli avvist fra konkurransen

For leverandører som ønsker å gi tilbud til det offentlige tilbyr vi følgende tjenester;
• Analyse av konkurransedokumentene med tanke på å identifisere de viktigste faktorene knyttet til den enkelte konkurranse
• Rådgivning og bistand knyttet til utarbeidelse av tilbudet
• Kvalitetssikring av det endelige tilbudet
• Håndtering av klagesaker