Reforhandling

Utviklingsprogrammer for nye leverandører og videreutvikling for eksisterende

Store og strategiske leverandørforhold krever systematisk og god leverandøroppfølging. Inventura utfører kvalitetsmessige vurderinger (benchmarking) av eksisterende leverandørforhold, for å avdekke forbedringsområder. Dette optimaliserer leveransene på produktegenskaper, pris/kostnader, kvalitet, levering, distribusjon eller andre kritiske parametre.

Reforhandlingsprogram som tar ut besparelser i eksisterende kontraktsportefølje

Vi identifiserer og prioriterer kontrakter med betydelig potensiale for besparelser og økte marginer og legger en plan for reforhandling av disse. I løpet av halvannen måned gjennomfører vi et reforhandlingsprogram med utvalgte leverandører og implementerer nye avtaler i organisasjonen.