Fire kollegaer står inne på et møterom og ser på en tavle med leverandørporteføljen. Leverandøranalyse er viktig for å ha en god leverandørportefølge.
Inventura ansatt sitter på pc og jobber med tilbudsbistand
To kollegaer som ser på en PC skjerm hvor de kan jobbe med kategoristyring. Spendency er et godt digitalt verktøy for dette.