Ønsker du å heve innkjøpskompetansen din innenfor bærekraft, miljø og ESG? Bli god til å ta riktige bærekrafthensyn i enhver anskaffelse? Lære mer om leverandøroppfølging og aktsomhetsvurderinger i næringslivet?

Bærekraftskolen består i utgangspunktet av tre e-læringsmoduler som kan tas slik det passer deg best. I tillegg kan vi i Inventura skreddersy opplegget med en eller flere fysiske samlinger, dersom du og din organisasjon ønsker det. Ta kontakt for tilbud her. 

Forankret i sertifisering for bærekraft 

Med utgangspunkt i DFØ sin fagplan og sertifiseringsordning, og Inventuras kompetanse og erfaring, vil modulene i Bærekraftskolen gi deg økt forståelse for hvordan redusere den negative påvirkningen på klima- og miljø, samtidig som du ivaretar menneskerettigheter, tar sosialt ansvar og forebygger arbeidslivskriminalitet. Etter fullført kurs vil du ha kunnskap og kompetanse til å gjøre gode bærekraftige innkjøp og anskaffelser, og til å sertifiseres innen «SOA Bærekraft».

Slik er Bærekraftskolen lagt opp

ESG står for Environmental, Social and Governance, som på norsk kan oversettes til miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold. Alle ansvarsområdene inngår i bærekraftbegrepet, og blir bredt dekket i Bærekraftskolen.  

Kurset er inndelt i tre moduler – én modul for hvert ansvarsområde: 

Sosialt ansvar

 • Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv.
 • Hvordan gjøre en risikovurdering av menneskerettighetsbrudd ved en anskaffelse.
 • Formålet med etiske vilkår, når det bør benyttes som kvalifikasjonskrav og i kontrakter. 
 • Innhold og formål med LOA §5 – respekt for grunnleggende menneskerettigheter. 

Klima og miljø

 • Kjenne til FNs bærekraftmål, og hvordan din organisasjon kan arbeide med hvert av dem. 
 • Kjenne til begreper som sirkulære anskaffelser, miljøregnskap, miljøpåvirkning og klimavennlige løsninger.
 • Hvordan lage en kontraktstrategi som sikrer overordnede mål for klima og miljø.
 • Forstå hvordan ulike krav og kriterier kan brukes for å fremme klima- og miljøvennlige løsninger.
 • Kjenne til hvordan kontraktsoppfølgingen av klima- og miljøytelser bør gjennomføres.

Arbeidslivskriminalitet:

 • Kjenne til elementene som må inkluderes som kontraktskrav for å sikre at lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt og eventuelle brudd fulgt opp.
 • Kunne gjennomføre og dokumentere nødvendig kontroll, med utgangspunkt i risikoen for brudd på lønns- og arbeidsvilkår.
 • Kjenne til krav og bestemmelser i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 
 • Kjenne til kontrollplikten i henhold til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår. 
 • Kunne gjøre en vurdering av hvilke anskaffelser man plikter å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår. 

Kompetanse etter endt kurs  

 • Alle grunnleggende begreper 
 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Planlegging av anskaffelsesprosessen
 • Konkurransegjennomføring
 • Kontraktsoppfølging
 • Leverandøroppfølging

E-læringsmodulene vil bestå av korte og lengre videoer, oppfølgings-quizer, tekster og podkaster som inneholder mer utdypende informasjon om sentrale emner i modulene, i tillegg til praktiske caser og erfaring fra virkeligheten.

Bestill kurs her 

For skreddersydd kurs tilpasset din organisasjon, ta kontakt med Gunnar Bleness i Inventura.

Tjenester
Produkter