Oslo Economics, i samarbeid med Inventura, har utført oppdraget «Tidsstudier». Formålet var å få mål på gevinsten av å digitalisere ni definerte delprosesser. Du kan lese mer om oppdraget, gjennomførelsen og våre anbefalinger her.

Formålet med oppdraget «Tidsstudier» var å få mest mulig riktige mål på gevinsten av å digitalisere ni definerte delprosesser. De ni delprosessene plasseres under tre hovedkategorier «Avklare behov og forberede konkurransen», «Konkurransegjennomføring» og «Kontraktsoppfølging». Gjennomføringsmetodikken som ble valgt var strukturerte intervjuer med 9 offentlige virksomheter og 5 leverandører. På bakgrunn av undersøkelsene har vi kommet med en rekke anbefalinger til virksomhetene og til mulige tiltak i regi av DFØ.

Tidsstudier: Effekter av digitalisering – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.