Oslo Economics, med Inventura og NIVI Analyse, fikk i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å gjøre en utredning av samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp. Formålet med utredningen er å kartlegge hvordan samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp organiseres, belyse fordeler og ulemper ved de ulike samarbeidsformene og foreslå tiltak til hvordan samarbeid i kommunal og fylkeskommunal sektor kan forbedres. Les mer om bakgrunnen for oppdraget, våre funn og få tilgang til rapporten i sin helhet her.

Kjøp av varer, tjenester og bruttoinvesteringer til kommunesektoren tilsvarer om lag 40 prosent av den samlede ressursbruken i kommunesektoren. Innkjøp er dermed en svært viktig funksjon i kommunesektoren og avgjørende for kommuner og fylkeskommuners evne til å løse sine oppgaver på en god måte. For å kunne ta i bruk innkjøpssamarbeid på en best mulig måte har regjeringen identifisert et behov for mer kunnskap om virkningene av innkjøpssamarbeid og anbefalinger for videre utvikling. Nærings- og fiskeridepartementet har i den anledning bedt om en utredning av samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp.

Rapporten inneholder en kartlegging av kommunale og fylkeskommunale innkjøpssamarbeid, analyse av virkninger av innkjøpssamarbeid i kommunesektoren og anbefalinger for kommunesektoren.

Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.