Distriktssenteret har gitt Oslo Economics, i samarbeid med Inventura, oppdrag om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommuner i distriktene kan legge til rette for små- og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokalt næringsliv i sine anskaffelser. Formålet er å hjelpe kommunene med å gjøre det attraktivt å bo og jobbe i distriktene. Her kan du lese mer om bakgrunnen for oppdraget og få tilgang til det utarbeidede kunnskapsgrunnlaget.

Næringsundersøkelser gjennomført av Distriktssenteret viser at næringslivet i liten grad er fornøyd med kommunene sine og at kommunale innkjøp kan være en utfordring for lokalt næringsliv. Distriktssenteret har derfor hatt behov for økt kunnskap om hvordan kommunene kan bruke innkjøpsrollen til å ta samfunnsansvar for å understøtte lokal samfunns- og næringsutvikling for små og mellomstore bedrifter (SMB) uavhengig av bransje. En viktig motivasjon er at lokale anskaffelser kan gi flere gevinster for distriktsutviklingen, for eksempel i form av lokale arbeidsplasser, skatteinntekter, redusert miljøbelastning, lokal beredskap, kortere responstid, bedre service, lokalt vareutvalg og lavere samlede kostnader.

Oslo Economics og Inventura har gjennomført en utredning av handlingsrommet for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokalt næringsliv i offentlige anskaffelser. Formålet med oppdraget er å synliggjøre kommunens mulighetsrom når det kommer til kommunale innkjøp og kommunens rolle som samfunnsutvikler, næringsutvikler og som aktør i å oppfylle FNs bærekraftsmål. Som en del av oppdraget beskriver vi tiltak for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter, samt konkurranse fra lokalt næringsliv, som kan vurderes av den enkelte kommunen og i den enkelte anskaffelsesprosess.

Kommunen som innkjøper – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.