Difi, med bistand fra Inventura, har gjennomført en kartlegging av 244 utlysninger på Doffin i 2015 relatert til bruken av krav og kriterier i konkurransegrunnlaget knyttet til samfunnsansvar og miljøaspekter. For å kunne tilpasse og målrette Difis veiledningstilbud best mulig er det behov for oversikt over praksis på ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser. Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at det er et stort forbedringspotensial. Les mer om bakgrunnen for oppdraget, våre funn og få tilgang til rapporten i sin helhet her.

Gjeldende lov og forskrift for offentlige anskaffelser (LOA og FOA) inneholder en rekke henvisninger og krav til hvordan miljø skal ivaretas gjennom planlegging av anskaffelsen, bruk av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. I det nye anskaffelsesregelverket som trer i kraft 1. januar 2017 gir lovgiver ytterligere forventninger om at det stilles krav til miljø og samfunnsansvar gjennom anskaffelsesprosessen. For å kunne tilpasse og målrette Difis veiledningstilbud best mulig er det derfor behov for kunnskap om «hvor skoen trykker» for offentlige innkjøpere. Fire hovedkategorier er utvalgt som spesielt interessante: Møbel (50) yrkesklær (46), IKT-utstyr (48) og transport (100).

Undersøkelsen avdekker et stort forbedringspotensial, både knyttet til antall konkurransegrunnlag med beskrivelser av relevante miljøaspekter, og hvor hensiktsmessig og ambisiøst kravene er utformet for å oppnå en reduksjon i negative miljøkonsekvenser gjennom varens funksjonelle levetid eller tjenestens kontraktsperiode.

Ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.