På oppdrag fra Statens vegvesen har Oslo Economics, med DNV GL og Inventura, utført en tiltaksanalyse for utvikling av ferjemarkedet. Formålet med tiltaksanalysen er å få utredet tiltak som på best mulig måte kan bidra til oppnåelse av samfunnsmål og effektmål som Statens vegvesen har utarbeidet spesifikt for dette oppdraget. Oppdraget skal munne ut i anbefalte tiltak som kan gjøres gjeldende for ferjekontrakter som starter fra 2020/2021. Tiltakene skal ha som ambisjon å påvirke utviklingen av ferjemarkedet på lang sikt, fra 2020 og frem mot 2050. Du kan lese mer om bakgrunnen for oppdraget og få tilgang til rapporten i sin helhet her.

Oslo Economics, med DNV GL og Inventura, har gjort en utredning av tiltaksalternativer for utvikling av innenriks ferjemarked på lang sikt, hvor tiltak skal kunne ha virkning fra 2020 til 2050. Prosjektet består av tre deler: premissanalyse, tiltaksutvikling og konsekvensanalyse. Vi har vurdert om utfordringene ved dagens organisering er så store at det er behov for en omorganisering av arbeidsdelingen i ferjeforvaltningen eller mellom forvaltningen og innkjøperne. Resultatet av analysen viser at det er viktigere å forbedre dagens modell, og skaffe seg informasjon om resultatene av valgene man tar. Vi har på bakgrunn av analysen utarbeidet en liste med åtte tiltak som vi anbefaler for å oppnå mer effektiv bruk av offentlige midler til ferjedrift.

Tiltaksanalyse for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.