Inventura har utarbeidet en veileder til hvordan kommunene kan håndtere innkjøp i forbindelse med kommunereformen. Formålet er å vise hvilket handlingsrom som ligger i regelverket og gi eksempler på hvordan det kan benyttes. Veilederen er ment å fungere som et praktisk verktøy som kan benyttes til aktuelle problemstillinger mange kommuner vil møte.

Innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider representerer en vesentlig del av utgiftene i kommunene. Kommunereformen vil skape både utfordringer og muligheter for kommunenes innkjøpsarbeid. Denne veilederen peker på utfordringer kommunene vil kunne møte i tilknytning til innkjøp, og gir råd om hvilke tiltak som kan gjøres i løpet av kommunereformen.

Veilederen fokuserer på mulighetsrommet som følger av kommunesammenslåingene, behovsanalyser og innkjøpsstrategi, adgangen til å endre eller tilpasse eksisterende kontrakter og håndtering av nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen. Veilederen gir ikke svar på alle anskaffelsesrettslige problemer som vil kunne oppstå i kommunereformen, men er ment å fungere som et praktisk verktøy for aktuelle problemstillinger mange kommuner vil møte.

 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.