Prosjekter

Inventura leverer rådgivnings- og konsulenttjenester samt operativ bistand knyttet til innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner til private og offentlige bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer. Her ønsker vi å vise dere et lite utvalg av våre prosjekter.

Vi har bygget vår kjernekompetanse rundt en kombinasjon av dyktige og høyt utdannende medarbeidere med bred praktisk erfaring og de tjenester og produkter som gir våre kunder totale og skreddersydde løsninger knyttet til hele innkjøpsprosessen. Dette innebærer blant annet utvikling av innkjøps- og leverandørstrategier, gjennomføring av analyser, innkjøpsprogrammer og konkurranser, operativ innkjøpsbistand, utvikling og gjennomføring av kompetanse program, og endringsledelse.