Et prosjekt på skinner

Tema Bygg, anlegg og eiendom

Emne Kommersiell prosjektledelse

Inventura har gjennom fire år bistått Bybanen i Bergen med innkjøpsstrategisk rådgivning og operativ bistand i innkjøpsprosesser.

Bybaneprosjektet er et av de mest omfattende og komplekse samferdselsprosjektene i Bergen. Traséen mellom Bergen sentrum og Bergen lufthavn omfatter ca 20 km dobbeltsporet bane mellom Bergen sentrum i nord og Bergen lufthavn, Flesland i sør.

Inventura har gjennomført alle operative innkjøpsprosesser for Bybanen Utbygging.

- Dette har vært en stor og bred leveranse, som har inkludert både behovsverifikasjon, markedsundersøkelser, forespørsler, evalueringer, kontrakter, forhandlinger og implementering av kontrakter for anskaffelse av bybanevognene, i tillegg både grunnentrepriser,  tekniske entrepriser og diverse rammeavtaler for de ulike byggetrinnene, sier Cecilie Thiis, partner i Inventura.

Inventura har også bistått Bybanen i forberedelsene og konkurranseutsettingen av prosjekteringskontrakt for Bybanen byggetrinn 4.