Elektriske innkjøp

Tema Prosjekter innen det offentlige

Emne Inventuraprosjekter

Med ansvar for 11.000 km høyspentledninger i Norge har Statnett en omfattende virksomhet. Inventura bistår Statnett med innkjøp både på drift og utbygging.

Inventura bistår Statnett på innkjøpssiden, med bistand fra innkjøpere og kontraktadministratorer til Statnetts prosjekter og administrative anskaffelser.

- Våre ressurser brukes både til driftsorganisasjonens anskaffelser og utbyggingsorganisasjonen. Prosjektene består både av grunn- og bygg entrepriser, samt anskaffelser av elektroteknisk materiell, forteller Dag Thomas Nybø-Sørensen i Inventura.

I tillegg gjennomfører Inventura anskaffelser på rammeavtaler til Statnetts driftsorganisasjon.

Inventura bistår for tiden Statnett med flere større prosjekter, blant annet prosjektet for spenningsoppgradering i Midt-Norge.

- Vi jobber dessuten med Småkraft Vestlandet, Østre Korridor, og Ofoten Balsfjord, i tillegg til prosjektet for økt transformeringskapasitet på Østlandet, sier Nybø-Sørensen.

Statnett  SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 tarnsformeringsstasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret for kabel- og ledningsforbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett SF har over 1100 ansatte og hovedkontor i Oslo, men virksomhet over hele Norge. Kilde http://www.statnett.no/Om-Statnett/