Prosjekter innen det private

Inventura leverer rådgivnings- og konsulenttjenester samt operativ bistand knyttet til innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner til private og offentlige bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer. Her ønsker vi å vise dere et lite utvalg av våre prosjekter innen det private næringslivet.