Målet er å sikre globale vekstambisjoner.

Tema Prosjekter innen det private

Emne Inventuraprosjekter

Inventura har bistått med utvikling av ny ERP-løsning for ClampOn. ClampOn er verdensledende innen non-intrusive målere for olje- og gassindustrien. Den bergensbaserte bedriften hjelper sine kunder med å optimalisere brønnproduksjon og redusere risiko.

Med store vekstambisjoner og hele verden som marked, var ikke selskapets prosesser og systemløsninger designet for å møte nye forretningsmessige krav og utfordringer, sier Gro Martens, partner i Inventura.

I prosessen med ClampOn har Inventura bistått med utvikling av ny ERP-løsning, for å sikre god håndtering av bedriftens informasjon, og å sikre behovene for både styring og administrasjon.

ClampOns eksisterende hovedprosesser har blitt kartlagt på tvers av alle funksjonsområder og avdelinger, i tillegg til effektivisering og optimalisering av bedriftens forretningsprosesser.

- Vi har også bistått i prosessen med anskaffelse av ny ERP løsning, og sitter i styringsgruppen for å sikre implementering av ERP løsning i henhold til kontrakt, forteller Martens.