Tema Prosjekter innen det private

Emne Inventuraprosjekter

Inventura har bistått Lundin med inngåelse av alle kontrakter for driften av oljefeltet Edvard Grieg. Her ble hele verktøykassen tatt i bruk.

Oljeselskapet Lundin er operatør på Edvard Grieg, et oljefelt på Utsiraplatået i Nordsjøen.

Dette er det første feltet Lundin er operatør på, og det var derfor behov for å bygge opp en driftsorganisasjon i selskapet, samtidig som utbyggingen pågikk.

- Vi fikk i denne forbindelse ansvaret for å inngå alle kontrakter som er nødvendig for driften av Edvard Grieg fra oppstarten i 2015. Vi etablerte et prosjektkontor i Bergen for å utføre oppdraget og bemannet kontoret med en liten gruppe fagspesialister som arbeidet i nært samarbeid med Lundins prosjekt- og driftsorganisasjon, forteller partner Atle Sundøy i Inventura.

Oppdraget ble utført i tre hovedfaser.

- Første fase innebar utarbeidelse av en overordnet kontraktstrategi for driften av feltet. Basert på en godkjennelse av denne strategien ble det i fase 2 utarbeidet detaljerte planer for gjennomføringen, herunder risikovurderinger og markedsanalyser, forteller Sundøy.

I tredje og siste fase ble alle kontraktene inngått, basert på Inventuras anskaffelsesprosess.

- Inventura har utviklet en omfattende verktøykasse for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, Inventura Tools. Denne inneholder bransjespesifikke maler og standarder for alle de viktigste kontraktene som skal inngås i forbindelse med driften av et felt, sier han.

I Lundin ble det inngått 27 hovedkontrakter for driften av feltet. Oppdraget ble fullført før plan og under budsjett.