Bergens lengste buss

Tema Samferdsel

Emne Anskaffelser

Busser på 24 meter med plass til mer enn 150 passasjerer er ikke hyllevare. Det er heller ikke prosessen med å kjøpe dem.

Kollektivselskapet Skyss satte høsten 2014 inn to 24 meter lange maksibusser på traseen mellom Festplassen og Kronstad i Bergen. Bussene har plass til 153 passasjerer og er sammen med 15 tilsvarende busser i Malmø, de eneste i sitt slag i verden.

Inventura har bistått Hordaland fylkeskommune ved Skyss med anskaffelsen av de to nye, innovative bussene. Innkjøpsprosessen startet allerede våren 2013, og ble gjennomført av en tverrfaglig gruppe med personer fra Inventura, oppdragsgiver Skyss og HOG Energi, som er en interesseorganisasjon for energinæringen i Hordaland.

- Disse bussene er definitivt ikke hyllevare, og stiller derfor helt andre krav til spesifikasjonsarbeidet enn kjøp av mer standardiserte produkter og tjenester, sier Inventura-rådgiver Erik Førde som bistod Skyss i prosessen.

En innovativ anskaffelse starter tidligere enn en ordinær anskaffelse. Behovet er ofte mer åpent, og utforming av kravspesifikasjon mer utfordrende. Oppdragsgivere har ved denne type anskaffelser ikke en detaljert spesifikasjon, og bør heller ikke prøve å utforme denne type spesifikasjoner. Målet er å gi leverandørene rom til å tilby nye løsninger.

- Skyss ga markedet rom til å foreslå gode måter behovet kunne løses på. Utover noen overordnede krav til endelig løsning, ble det lagt få detaljerte føringer. Ved å gjennomføre konkurranse med forhandling, har oppdragsgiver og leverandør hatt mulighet til å komme frem til optimale løsninger, sier Erik Førde.

De to biogassbussene ble satt i drift i november 2014. De har to ledd og blir drevet av en elektrisk motor, som får strøm fra batteri ladet av en biogassmotor.