Regulatorisk

Inventura er eksperter på regulatoriske problemstillinger i innkjøpsdrevne verdikjeder. Våre jurister er spesialister på kontrakter og reglene om offentlige anskaffelser. Vi vet hvordan du kan ivareta miljø og samfunnsansvar i leverandørkjeden. Vi gransker, analyserer og reviderer kjøper-leverandør-relasjoner.

Vi leverer advokattjenester gjennom Inventura Advokat.