Regulatorisk

Inventura har mer enn 20 jurister med spisskompetanse på innkjøp og offentlige anskaffelser. Vi bistår våre oppdragsgivere med alle juridiske problemer knyttet til anskaffelser og kontrakter.

Et godt juridisk fundament er viktig for gode leverandørrelasjoner.

- Regelverket for offentlige anskaffelser er i stadig endring. Prosedyrefeil kan medføre at leverandøren ikke får delta i konkurransen, forsinkelse av viktige anskaffelser, erstatningsansvar og omdømmetap. Gjennomføring av kompliserte anskaffelsesprosesser krever derfor grundig kjennskap til regelverket og forståelse av hvordan prosedyrebestemmelser kan omsettes til godt innkjøp, sier partner og leder av Inventuras juridiske fagenhet, Tor Arne Solberg-Johansen.

Vi jobber daglig med praktiske juridiske problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser i alle sektorer. Juristene er tidlig involvert i alle ledd for å kvalitetssikre innkjøpsprosessene. En god kontrakt bidrar til et ryddig forhold mellom oppdragsgiver og leverandør.

- En sentral del av Inventuras juridiske arbeid er utvikling, tilpasning og anvendelse av kontrakter for våre kunder. Vi gir råd om hvilke kontrakter som best kan sikre et trygt, balansert og langvarig leverandørforhold, sier Solberg-Johansen.

Inventura gir råd til oppdragsgivere som opplever utfordringer i pågående anskaffelsesprosesser eller i etablerte leverandørforhold. Selskapets jurister utvikler også malverk og standarddokumenter, og holder spesialtilpassede kurs om regelverk og kontrakter.