Anskaffelsesrett

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og stadig i endring. Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver. Inventuras jurister har spisskompetanse om regelverket kombinert med forståelse av hvordan bestemmelsene i regelverket best kan anvendes for å sikre gode innkjøp.

Vi tilbyr både oppdragsgivere og leverandører en rekke ulike tjenester tilknyttet regelverket om offentlige anskaffelser.

Kvalitetssikring og juridisk rådgivning i anskaffelsesprosesser

Vi tilbyr juridisk kvalitetssikring av dokumenter og beslutninger i anskaffelsesprosesser og gir råd og veiledning rundt konkrete problemstillinger. Vi bistår også oppdragsgivere med behandling av klager og innsynsbegjæringer.

Spesialtilpassede kurs og opplæring av oppdragsgivere

Vi skreddersyr kurs på alle nivåer for offentlige oppdragsgivere som ønsker å øke sin kompetanse om offentlige anskaffelser. Gjennom vår omfattende erfaring med praktisk gjennomføring av anskaffelser, formidler våre kursholdere kunnskap som bygger på en unik blanding av teori og praksis.

Kvalitetssikret malverk tilpasset oppdragsgivers behov

Grundig gjennomarbeidede konkurransedokumenter som oppfyller forskriftens krav er nødvendig for å unngå prosedyrefeil med påfølgende avlysningsplikt og erstatningsansvar. Vi utvikler og kvalitetssikrer malverk som blant annet konkurransedokumenter, standardkontrakter, evalueringsmatriser m.m.

Leverandørbistand

Vi bistår også leverandører i offentlige anskaffelsesprosesser, herunder med utarbeiding og kvalitetssikring av tilbud. Vi tilbyr også kurs for leverandører som ønsker å øke sin kompetanse om konkurranse i offentlig sektor. Dersom du som leverandør føler deg forbigått i en offentlig anskaffelsesprosess, vurderer våre jurister om det foreligger prosedyrefeil som gir grunnlag for å klage, samt håndterer en eventuell klageprosess.