Evaluering og analyser

Inventura utfører evalueringer og analyser til støtte for beslutninger med stor samfunnsmessig betydning. Vi tilbyr faglig innsikt som del i regulatoriske prosesser og utreder konsekvenser, ressursbruk og måloppnåelse.

Inventura har spisskompetanse på innkjøpsfaget, offentlig innkjøpspolitikk, anskaffelsesrett, konkurranserett og EU-/EØS-rett.

Vi utfører kvalitative og kvantitative analyser og bistår med blant annet

  • konsekvensutredninger
  • resultatevalueringer
  • prosessevalueringer
  • kost-/nyttevurderinger
  • brukerundersøkelser

Ved behov samarbeid vi med ledende samfunns- og konkurranseøkonomiske fagmiljøer og teknisk ekspertise.